УСКОРО И ДИВОШ У ЈАВНОМ СИСТЕМУ ВОДОСНАБДЕВАЊА

АКТУЕЛНОСТИ ИНФО

Редовна испорука хигијенски исправне воде за пиће један је од најважнијих задатака на којем раде Град Сремска Митровица и ЈКП Водовод. С тим у вези, почела је изградња дистрибутивног система за Дивош, што ће мештанима тог села у великој мери побољшати квалитет живота. Проблем недовољних количина воде које су добијали из локалног изворишта коначно ће бити решен повезивањем тог места на јавни систем водоснабдевања. Предрачунска вредност инвестиције је око 20 милиона динара, а средства су обезбеђена из касе сремскомитровичког “Водовода”.

Након што је изграђена дистрибутивна мрежа од црпне станице Манђелос до црпне станице Чалма у дужини од око 7 км, како би Чалманцима била доступна вода за пиће из јавног система водоснбдевања, тај посао је настављен у правцу Дивоша. Полагање дистрибутивног цевовода у дужини од око 2 км део је радова који очекује раднике ЈКП Водовод. У склопу овог посла неопходна је реконструкција ЦС Чалма у којој ће бити инсталиран нов пумпни систем и припадајућа опрема.
Дивош је од 1977. године у локалном систему водоснабдевања. Тада је изграђено извориште са црпном станицом, а потом су повремено рађене реконструкције водоводне мреже са циљем побољшања квалитета водоснабдевања. Ипак, расположиви капацитети бунара били су недовољни за стабилно и континуирано снабдевање водом, нарочито током летњих месеци.Изградњом нове мреже тај проблем ће коначно бити решен.

Вода за пиће која се допрема из Постројења за прераду воде редовно се контролише у акредитованим здравственим институцијама, па ће поред довољних количина воде, мештани Дивоша имати и сигурност у погледу њене здравствене исправности.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *