ОБЕЛЕЖЕНA 102 ГОДИШЊИЦА ОД ОСЛОБОЂЕЊА РУМЕ

АКТУЕЛНОСТИ ИНФО

У Руми је 6. новембар обележен као Дан ослобођења града у Првом светском рату. Том приликом су представници локалне самоуправе, СУБНОР-а и ратних војних инвалида, положили венце на Српском војничком гробљу у Руми. Опело страдалима у бици на Легету на српском војничком гробљу, које је обновљено пре неколико година, служили су свештеници Српске православне цркве.

На јучерашњи дан 1918. године Руму је ослободио један батаљон српске војске  под командом мајора Љубомира Максимовића, потом је уследило ослобађање земље ка западу. Спомен обележје, на које су данас положени венци, подигнуто је борцима српске националности, који су као рањеници умрли у Аустроугарској војној болници у Руми, а обновљено је пре неколико година на иницијативу СУБНОРа Рума.

Сте­ван Ко­ва­че­вић, пред­сед­ник Скуп­шти­не Оп­шти­не Ру­ма ис­та­као је да је на овај на­чин осве­жено се­ћа­ње на  слав­не прет­ке ко­ји су стра­да­ли у бор­ба­ма за осло­бо­ђе­ње Ср­би­је у Пр­вом свет­ском ра­ту.

Та­ко­ђе, ово је би­ла при­ли­ка да се осве­шта и гроб На­та­ли­је Бер­њи­ко­ве, ме­ди­цин­ске се­стре ко­ја је не­го­ва­ла срп­ске рат­ни­ке и ко­ја је са­хра­ње­на од­мах уз овај спо­ме­нич­ки ком­плекс. На­та­ли­ја је по­сле Ве­ли­ког ра­та оста­ла да жи­ви у Ру­ми, а спо­ме­ник су јој 1922. го­ди­не по­ди­гли ње­ни су­гра­ђа­ни, у знак за­хвал­но­сти.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *