УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

АКТУЕЛНОСТИ ИНФО

Пред одборницима Скупштине Града Сремска Митровица на седници која се заказана за петак, 27. новембар, наћи ће се информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлификација“ за период од 1. јануара до 30. септембра текуће године.

Позитиван финансијски резултат у посматраном периоду планиран је код ЈКП „Топлификације“ у износу од 19.232.000 динара, а остварен је већи у износу од 53.675.000 динара. У анализираном периоду основна делатност је успешно реализована. Просечне дневне температуре су биле знатно изнад дугогодишњег просека. Укупно посматрано, наставља се тренд топлијих зима. Укупно је топлотне енергије, купљене од „Енергане“ (за вреловод), потрошено је 5,4 одсто мање, док је гаса за локалне котларнице, купљеног од „Срем гаса“ потрошено за 17,9 одсто мање у односу на план.

Што се биланса успеха тиче, план за првих девет месеци 2020. године је успешно реализован. Укупни приходи су за 4,4 одсто већи у односу на план. На веће приходе је утицала повећана наплата индиректно отписаних потраживања (22 милиона динара). Укупни расходи су мањи у односу на план за 13,5 одсто, а најзначајније је да су трошкови горива и енергије мањи за 20,7 милиона динара у односу на план. Остварен је нето добитак у пословању у износу од 53,7 милиона динара.

Како су трошкови енергије били мањи од планираних и како је предузеће успело да наплати већи износ старих потраживања, то је износ готовине у биланс стања знатно већи од планираног, а обавезе према добављачима су знатно мање од планираних. Овакви резултати у првих девет месеци гарнтују ликвидност до краја године

У посматраном периоду повећан је број запослених за једног радника и сада у ЈКП „Топлификација“ ради 39 радника. Важно је истаћи и да се цене грејања нису мењале.

Од планираних инвестиција у 2020. години у првих девет месеци реализовано је следеће: изградња прикључних топловода и топлотних подстаница; набавка материјала и радова на реконструкцији и адаптацији постојећег топловода; набавка радова на енергетској снацији пословног објекта Змај Јовина 26; модернизација пумпних станица; набавка возила; услуге вршења стручног надзора.

У овом периоду ЈКП „Топлификација“ је пословала према плану и програму пословања. Није задужена, не добија субвенције и донације и инвестира из сопствених средстава. Остварен је добитак, уместо планираног губитка. Тренутна ликвидност предузећа је задовољавајућа. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике. У складу са тим, сачињена је и Стратегија развоја ЈКП „Топлификација“ ради реализације дугорочних циљева.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *