Импресум

Назив медија: Телевизија Фрушка гора

Пословни име: ТЕЛЕВИЗИЈА ФРУШКА ГОРА ДОО

Главна 172а Рума

Главни и одговорни уредник: Златко Марковиновић

Телефон: 0648010678

имејл: tvfruskagora@gmail.com

Извршавање обавеза које ТВ Фршска гора има по одредбама Закона о електронским медијима и Закона о јавном информисању и медијима и подзаконским акатима донетим у складу са Законом о електронским медијима, контролише Регулаторно тело за електронске медије.Регистрациони број медија ТВ Фрушка гора ТВ000173